תגית: תזכורת אחרונה תשלום ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ומשק בית

תזכורת מחר 21.04.2013 יום אחרון לתשלום ביטוח לאומי עבור עובדים זרים

מועד הדיווח והתשלום בעבור עובדים במשק בית בעד התקופה ינואר,פברואר,מרץ 2013 הוא עד תאריך 21.04.2013. את הדיווח והתשלום יש לבצע על גבי השובר אשר בפנקס הדיווחים שנשלח אליכם, יש להקפיד על מילוי השובר מ- 2 צדדיו.
חובת מילוי פרטי עובד:
לידיעתכם, על פי החוק חייב המעסיק למלא בפנקס הדיווח והתשלום את כל פרטי העובד: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות ושנת לידה (אם העובד תושב חוץ יש למלא את מספר הדרכון).
דיווח לתקופה זו, שיועבר אלינו בלי פרטי העובד, ייחשב כאילו לא הוגש. אי-רישום פרטי העובד, או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.
כמו כן, אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק, או לא שילם.
דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות שולמו לעובד בשל אותו מקרה.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי