תגית: תשלום ביטוח לעובד זר סיעודי

לא לשכוח לשלם % 2 ביטוח עבור העובדים הזרים הסיעודיים

לחודש אפריל מאי יוני עד 20 לחודש!

לשלם ביטוח לאומי 2 אחוז לחודשים ינואר פברואר מרץ

עד 20 לחודש.

לא לשכוח לשלם – ביטוח לאומי לעובדים זרים עד 20.01.2015

עבור חודשים אוקטובר נובמבר דצמבר  
זכויות למוסד לביטוח לאומי