תגית: 5.8.2014 יהיו סניפי הביטוח הלאומי סגורים לקהל.

ביום שלישי,ט' באב תשע"ד, 5.8.2014 יהיו סניפי הביטוח הלאומי סגורים לקהל.

ביום שלישי,ט' באב תשע"ד, 5.8.2014 יהיו סניפי הביטוח הלאומי סגורים לקהל.
ביום זה אפשר לפנות לביטוח הלאומי באמצעות המוקד הטלפוני הארצי 6050*.
כמובן אפשר לפנות אלינו כמו תמיד באמצעות האתר.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי