ארכיון יומי: 23 בספטמבר 2013

חוזר נכות מס' 1915 נכות כללית ושירותים מיוחדים מענק פטירה לילד

נכות כללית ושירותים מיוחדים מענק פטירה לילד  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

משרד הרווחה לא הזרים כספים שהובטחו למרכזי סיוע לנכים

משרד הרווחה לא הזרים כספים שהובטחו למרכזי סיוע לנכים
עובדי מרכזים לסיוע לבעלי מוגבלויות מאיימים בשביתה וטוענים כי המשרד לא עומד בהתחייבויותיו. משרד הרווחה: "אנו פועלים להבראת המרכזים" המשך המידע כאן
מיקי פלד 22.09.13, 21:21
כל הזכויות שמורות לכלכליסט

השירותים הקיימים עבור זקנים עצמאיים ותשושים:

השירותים הקיימים עבור זקנים עצמאיים ותשושים:
מאתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים
http://www.molsa.gov.il/Populations
/Aged/IndependentAndWeak/Pages
/IndependentAndWeak.aspx

עובדת משרד הרווחה זכתה בפרס מטעם עמותת אומ"ץ

משרד הרווחה > הודעות הדוברת
הודעת הדובר 08/09/2013
רוני מלכאי
עובדת משרד הרווחה זכתה בפרס מטעם עמותת אומ"ץ
כל הזכויות למשרד הרווחה והשרותים המיוחדים

שרי האוצר והרווחה הכפילו את הסיוע בכרטיסי מזון

משרד הרווחה
הודעת הדובר
רוני מלכאי
שרי האוצר והרווחה הכפילו את הסיוע בכרטיסי מזון למשפחות ודאגו לתוספת של 5 מיליון שקלים.
סכום זה מתווסף לכרטיסי המזון בסכום של 5 מיליון שקלים שמשרד הרווחה מחלק למשפחות נזקקות.
הסיוע, יעמוד השנה על 10 מיליון שקלים. כאן